Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Hamilton On-Line


Novosti

 

Seminar "Brilliant room"

Naša misija prepoznatiljivosti u laboratorijskim uslugama se kristalizirala kroz naziv „Briliant room“.

Započeli smo seriju seminara u sklopu kojih prezentiramo našu novu ideju.
Prvo predavanje "Brilliant room" (u analitičkim laboratorijima) kao dodana vrijednost održalo se u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori u Osijeku 11.3.2016. Održali su ga kolege Zdenko Jukić i Luka Beretin. Cilj predavanja je bio približiti korisnicima laboratorijskih usluga novi, brži i moderniji pristup u rješavanju njihovih problema.
 
 
Drugo po redu predavanje održalo se u Opatiji, u subotu, 9. travnja u sklopu „6. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi horizonti“.
Teme 6. Nacionalne konferencije, koja se organizirala kao stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, usmjerene su u pravcu sagledavanja zdravstvene ispravnosti, sigurnosti, kakvoće i podrijetla pčelinjih proizvoda, te njihove primarne proizvodnje.
Naša tema je bila vezana za zdravstvenu ispravnost kozmetičkih proizvoda sa naglaskom na medne komponente istih.
 

 

 

 


 

 

Akreditacije i certifikati
 
PN EN-ISO/IEC 17025:2005 STANDARD - AKREDITACIJA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE J.S. HAMILTON POLAND Br. AB 079

CERTYFIKAT AB 079

Prva je akreditacija dodijeljena laboratoriju 1996. godine od strane Poljskog Centra za Ispitivanja i Certifikaciju na području ispitivanja hrane, goriva i gnojiva. Dotična akreditacija potvrdila je da tehnička sposobnost i organizacijski sistem odgovaraju zahtjevima uvjerenja o kvaliteti, koje je kasnije zamijenjeno sa PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 standardom i certifikatom izdanom od strane Poljskog Centra za Akreditaciju (PCA). Područje akreditacije Br. AB 079 - Kliknite za pregled

U razdoblju od 1998 - 2005 laboratorij je također akreditiran od strane Francuskog Akreditacijskog Odbora (COFRAC) prema francuskim standardima, ispočetka prema ISO/IEC 25, PN-EN 45001 standardu i 1002 COFRAC dokumentu a kasnije prema NF EN ISO/IEC 17025 standardu. Ta akreditacija je prestala vrijediti nakon ulaska Poljske u EU pri čemu je PCA akreditacija postala međunarodno važeća.

  

EN ISO/17020:2004 STANDARD - AKREDITACIJA ZA NEOVISNO INSPEKCIJSKO J.S. HAMILTON POLAND Br.  AK 011

CERTYFIKAT AK 011

U ožujku 2005. Godine, J.S. Hamilton Poljska S.A. akreditiran je od strane Poljskog Centra za Akreditaciju kao neovisno inspekcijsko tijelo u tipu A (Treća strana) u skladu s međunarodnim standardom EN ISO/IEC 17020:2004 (bivši EN 45004). Akreditacijska aktivnost definirana je u području akreditacije br. AK 011 – detalji dostupni na službenoj web-stranici PCA: www.pca.gov.pl

Postignute akreditacije potvrđuju potpunu nezavisnost i integritet J.S. Hamilton Poljska S.A. kao neovisne inspekcijske tvrtke, koja radi u skladu s najvišim standardima djelatnosti.

 

 

CERTIFIKAT DOBRE PROIZVODNE PRAKSE J.S. HAMILTON POLAND (GMP)

Najviši cilj farmaceutske proizvodnje je imati siguran gotov proizvod. Zbog dobre proizvodne prakse, proizvođači bi trebali jamčiti kvalitetu u svakom koraku proizvodnje, uključujući kontrolu kvalitete. Prvi certifikat Dobre Proizvodne Prakse dodijeljen je J.S. Hamilton Poljska S.A. laboratoriju 2010. godine od strane Glavnog Farmaceutskog Inspektorata u Varšavi, Poljska. Laboratoriji koji nadgledaju lijekove trebaju demonstrirati dokaz implementacije i dosljednosti prema pravilima Dobre Proizvodne Prakse koja jamči da su istraživanja provođena s primjenom priznatih standarda i analitičkih procedura. Certifikat - Kliknite za pregled

 

HRN EN-ISO/IEC 17025:2005 STANDARD - AKREDITACIJA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE J.S. HAMILTON CROATIA Br. 1431

Svoju prvu akreditaciju tvrka „Labo Sano“ d.o.o ( sada J.S. Hamilton Croatia d.o.o.) zaslužila je u rujnu 2013 godine. Nakon uspješnog spajanja u grupaciju J. S. Hamilton akreditacija je prenesena na novi naziv… 
http://www.akreditacija.hr/registar

  

Također laboratorij Hamilton Croatia d.o.o. je službeni laboratorij za hranu: vidi link http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?ID=1269
 

 

 

 

 
Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload Pictogram, preload