JS HAMILTON

Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi
 

Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi

Laboratoriji J.S. Hamilton Croatia sa svojim sestrinskim laboratorijima nude opsežno laboratorijsko testiranje mlijeka i mliječnih proizvoda, uključujući fizikalno-kemijske, mikrobiološke i organoleptičke testove. Naša ponuda je upućena proizvođačima i distributerima mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

PONUDA ANALIZA

Mikrobiološka analiza:

 • Metoda brojanja aerobnih mezofilnih bakterija – klasična metoda
 • Metoda brojanja aerobnih mezofilnih bakterija – NPL metoda, sistem Tempo (rezultati nakon 48h)
 • Mezofilne bakterije mliječne kiseline
 • Escherichia coli – klasična metoda
 • Escherichia coli - NPL metoda, sistem Tempo (rezultati nakon 24h)
 • Koliformi – klasična metoda
 • Koliformi - NPL metoda, sistem Tempo (rezultati nakon 24h)
 • Enterobacteriaceae – klasična metoda
 • Enterobacteriaceae - NPL metoda, sistem Tempo (rezultati nakon 24h)
 • Enterobacter sakazaki
 • Fekalni enterokoki
 • Metoda brojanja Staphylococcus aureus – klasična metoda
 • Kvasci i plijesni
 • Listeria monocytogenes – klasična metoda, dokaz i brojenje
 • Listeria monocytogenes – PCR metoda (rezultati nakon 48h)
 • Salmonella spp. – klasična metoda
 • Salmonella spp. - PCR metoda (rezultati nakon 24h)
 • Campylobacter spp.
 • Stafilokokni enterotoksini

  Fizikalno-kemijske analize: 

 • Bjelančevine
 • Masti
 • Suha tvar
 • Nemasne tvari
 • Ukupni pepeo
 • Sol
 • Kiselost
 • Mliječne kiseline i laktati
 • pH
 • Nitrati i nitriti
 • Ukupni šećer
 • Laktoza
 • Sirutka
 • WPNI
 • Spaljene čestice
 • Radijacija
 • Teški metali: Pb, Cd, As, Hg
 • Minerali: Ca, Na, K, Mg, Fe itd
 • Policiklički aromatski ugljikovodici (PAHovi)
 • Melamin
 • Profil aminokiselina
 • Dioksini, furani, PCB-ovima slični dioksini, PCB-i koji nisu slični dioksinima
 • Konzervansi: benzojeva kiselina i njene soli izražene kao benzojeva kiselina i sorbinska kiselina i njene soli izražene kao sorbinska kiselina
 • Aflatoksin M1
 • Sastav masnih kiselina: ukupne zasićene masne kiseline, ukupne jednostruko nezasićenemasne kiseline, ukupne višestrukonezasićene masne kiseline, ukupne trans masne kiseline, ukupne omega-3 i omega-6 masne kiseline
 • Sterol, uključujući kolesterol
 • Krivotvorenje mlijeka
 • Vitamin: A, D, E, K, C i vitamini B grupe
 • Rezidue pesticida
 • Prisutnost i identifikacija GMO-a
 • Prisutnost antibiotika i drugih inhibitorskih tvari
 • Oznake hranjive vrijednosti
 • Alergeni – više informacija na linku ispod

allergens testing guide

Dodatno nudimo i sljedeće analize:
 
Organoleptička (senzorska) analiza – samo proizvodi dobrih senzorskih karakteristika su prihvaćeni od većine potrošača, osiguravaju tržišni uspjeh te, posljedično, profitabilnost njihovog stavljanja na tržište. Rezultati organoleptičke analize mogu biti primijenjeni u procesu kontrole kvalitete, razvoju proizvoda, plasiranju proizvoda na tržište te u izmjenama već postojećeg proizvoda. Pomažu kupcima pri izboru svoga dobavljača na temelju organoleptičke kvalitete proizvoda koji su im ponuđeni. Osnovne metode organoleptičke analize u našim laboratorijima su:
 • Deskriptivna senzorska analiza
 • Diferencijalne senzorske analize (tzv. jednake, tiangl, duo-trio metode)
 • Metode koje koriste skale i kategorije
 • Kvantitativne deskriptivne senzorske analize

Testowi preferencije potrošača klikni  da saznaš više 
 
Jamčimo: 
  • Širok spektar akreditiranih analiza
  • Prikupljanje uzoraka i uzorkovanje
  • Brze rezultate
  • Konkurentne cijene
  • Profesionalne savjete

 

 Za više informacija kontaktirajte nas na 

zadar@hamilton.com.pl

 

 
 

 

 

 

 

 


 

Hamilton On-Line


Novosti

 

Seminar "Brilliant room"

Naša misija prepoznatiljivosti u laboratorijskim uslugama se kristalizirala kroz naziv „Briliant room“.

Započeli smo seriju seminara u sklopu kojih prezentiramo našu novu ideju.
Prvo predavanje "Brilliant room" (u analitičkim laboratorijima) kao dodana vrijednost održalo se u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori u Osijeku 11.3.2016. Održali su ga kolege Zdenko Jukić i Luka Beretin. Cilj predavanja je bio približiti korisnicima laboratorijskih usluga novi, brži i moderniji pristup u rješavanju njihovih problema.
 
 
Drugo po redu predavanje održalo se u Opatiji, u subotu, 9. travnja u sklopu „6. Nacionalna konferencija o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda – Novi horizonti“.
Teme 6. Nacionalne konferencije, koja se organizirala kao stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, usmjerene su u pravcu sagledavanja zdravstvene ispravnosti, sigurnosti, kakvoće i podrijetla pčelinjih proizvoda, te njihove primarne proizvodnje.
Naša tema je bila vezana za zdravstvenu ispravnost kozmetičkih proizvoda sa naglaskom na medne komponente istih.