Sertifikāti

Akreditācija un sertifikācija

J.S. Hamilton Poland Testēšanas laboratorija – PCA akreditācija saskaņā ar PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 standartu, akreditācijas apliecības numurs – AB 079

Pirmo akreditāciju laboratorijai 1996. gadā izdeva Polijas Testēšanas un Sertifikācijas centrs pārtikas, degvielas un mēslojuma testēšanas sfērā. Šī akreditācija apstiprināja to, ka laboratorijas kompetence un vadības sistēma izpildīja kvalitātes nodrošināšanas sistēmas prasības. Vēlāk tā tika aizstāta ar PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 standartam atbilstošu akreditāciju, kuru bija izdevis Polijas Akreditācijas Centrs (PCA). Laika posmā no 1998 līdz 2005. gadam laboratorija bija akreditējusi arī Comité Français d'Accréditation COFRAC atbilstoši Franču standartam. Sākumā atbilstoši ISO/IEC 25, PN-EN 45001 standartam un 1002 COFRAC dokumentam un vēlāk atbilstoši to NF EN ISO/IEC 17025 standartam. Šī akreditācija tika pārtraukta kad Polija 2005. gadā pievienojās Eiropas Savienībai un PCA akreditācija tika atzīta starptautiski.   Akreditācijas joma

Redzēt vairāk

J.S. Hamitlon Poland – trešās puses inspekcijas iestās – PCA akreditācija saskaņā ar EN ISO/17020:2004 standartu, akreditācijas apliecības numurs AK 011

2005. gada Martā J.S. Hamilton Poland Polijas Akreditācijas Centrā (PCA) tika akreditēta kā A tipa (trešās puses) neatkarīga inspekcijas iestāde saskaņā ar standartu EN ISO/IEC 17020:2004 (iepriekš EN 45004). Akreditētās darbības ir apkopotas akreditācijas sfērā ar kuru var iepazīties PCA oficiālajā mājaslapā: www.pca.gov.pl. Iegūtā akreditācija apstiprina J.S Hamilton Poland pilnīgu neatkarību strādājot pēc industrijas augstākajiem standartiem kā trešās puses inspekcijas iestādei.   Akreditācijas joma

Redzēt vairāk

J.S. HAMILTON MAZOWSZE testēšanas laboratorija – PCA akreditācija saskaņā ar PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standartu (akreditācijas apliecības numurs - AB 404)

Mikrobioloģijas laboratorija Makova Mazoveckā ieguva tās akreditāciju 2002. gadā svaigpiena testēšanas sfērā. Akreditācija ir apstiprināta ar Polijas Akreditācijas Centra izdotu akreditācijas apliecību nr. AB 404. Pēc veiksmīgas pievienošanās Hamilton grupai 2010. gadā, akreditācijas sfēra tika papildināta ar pārtikas un kosmētikas testēšanu, bet 2012. gadā ar dzeramā ūdens testēšanu.   Akreditācijas joma

Redzēt vairāk

J.S. HAMILTON ROMANIA testēšanas laboratorija – RENAR akreditācija saskaņā ar SR EN ISO/CEI 17025:2005 standartu (Akreditācijas apliecības numurs LI 1081)

Pirmā Hamilton mikrobioloģijas laboratorija Rumānijā 2014. gada decembrī ir saņēmusi sanitāri – veterināro atļauju. Laboratorijas testēšanas profils iekļauj dzīvnieku izcelsmes un ne-dzīvnieku izcelsmes produktu, barības un dzeramā ūdens testēšanu. Laboratorijas uzticamība, precizitāte un pilnīga neatkarība ir apstiprināta ar Akreditācijas Asociāciju – RENAR, kas atzīta kā Nacionālā Akreditācijas iestāde, 2015. gada 23. decembrī izdotu akreditācijas apliecību nr. LI 1081, kas apstiprina laboratorijas atbilstību SR EN ISO/CEI 17025:2005 standartam.   Akreditācijas joma

Redzēt vairāk

J.S. HAMILTON BALTIC testēšanas laboratorija – LATAK akreditācija saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standartu (akreditācijas apliecības numurs. LATAK-T-544)

J.S. Hamilton Baltic mikrobioloģijas laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK). Laboratorija ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām. Laboratorijas akreditācijas apliecības numurs ir LATAK-T-544. Laboratorija 2015. gada decembrī ieguva akreditāciju ūdens, pārtikas un barības mirkobioloģiskās testēšanas sfērā. 2016. gadā akreditācijas sfēra tika paplašināta ar kosmētikas mikrobioloģisko testēšanu.

J.S. HAMILTON HUNGARIA testēšanas laboratorija - NAH akreditācija saskaņā ar MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 standartu (nr. NAH-1-1801/2016)

J.S. Hamilton Hungaria 2016.gada 16. novembrī saņēma akreditāciju apliecību nr. NAH-1-1801/2016 Nacionālajā Akreditācijas iestādē (NAH) Nacionālais Pārtikas drošuma birojs ir 2016. gada 27. jūnijā licencējis mikrobioloģijas laboratoriju ar licenci nr. 131/2016/Lab/NÉBIH.   Akreditācijas joma

J.S. HAMILTON CROATIA testēšanas laboratorija - HAA akreditācija saskaņā ar HRN EN-ISO/IEC 17025:2005 standartu (Akreditācijas apliecības nr. 1431)

J.S. Hamilton Croatia (iepriekš LABOSANO) savu pirmo akreditācijas sertifikātu ieguva 2013. gada septembrī. Pēc veiksmīgas apvienošanās ar Hamilton grupu, akreditācija ir pārnesta uz jauno uzņēmuma nosaukumu J.S Hamilton Croatia. Laboratorija piedāvā mikrobioloģisko un ķīmisko pārtikas, barības, vides paraugu un kosmētikas testēšanu. J.S. HAMILTON CROATIA laboratorija ir Horvātijas Veterinārā dienesta oficiāli atzīta pārtikas testēšanas laboratorija   Akreditācijas joma

LABAS RAŽOŠANAS PRAKSES (GMP) SERTIFIKĀTS FARMACEITISKO PRODUKTU, KAS PAREDZĒTI CILVĒKU UN DZĪVNIEKU LIETOŠANAI, ĶĪMISKAJAI UN FIZIKĀLAJAI TESTĒŠANAI

J.S. Hamilton Poland laboratorijai kā profesionālam analītisko pakalpojumu sniedzējam farmācijas industrijai, ir visi nepieciešamie sertifikāti un atļaujas, tostarp arī Polijas Galvenā Farmaceitiskā inspektorāta izsniegts GMP sertifikāts. Šis sertifikāts apstiprina, ka laboratorijā ir ieveistas un tiek īstenotas Labas Ražošanas Prakses vadlīnijas, kā arī to, ka laboratorijas vadības sistēma ir atbilstoša GMP prasībām.

Redzēt vairāk

POLIJAS GALVENĀ FARMACEITISKĀ INSPEKTORĀTA ISNIEGTA ATĻAUJA MEDIKAMENTU RAŽOŠANAI ĶĪMISKĀS UN FIZIKĀLĀS TESTĒŠANAS SFĒRĀ

J.S. Hamilton Poland laboratorija 2006. gadā ir saņēmusi Polijas Galvenā Farmaceitiskā inspektorāta atļauju medikamentu ražošanā fizikālās un ķīmiskās testēšanas sfērā. Šī atļauja apstiprina to, ka laboratorijas kompetence un tās zinātniskais un pētniecības potenciāls atbilst visiem nosacījumiem kā ārējai kvalitātes kontroles laboratorijai, kas sniedz analītiskos pakalpojumus farmācijas industrijai.

ATĻAUJA RAŽOT, APSTRĀDĀT UN ATKĀRTOTI PĀRSTRĀDĀT PSIHOTROPĀS VIELAS UN MEDIKAMETUS UN LICENCE, KAS ĻAUJ UZGLABĀT UN LAIST TIRGŪ 1. KATEGORIJAS NARKOTISKO VIELU PREKURSORUS.

2016. gadā J.S. Hamilton Poland laboratorija Polijas Galvenajā Farmaceitiskajā inspektorātā saņēma atļauju ražot, apstrādāt un atkārtoti pārstrādāt psihotropas vielas un licenci uzglabāt un laist tirgū 1. kategorijas narkotisko vielu prekursorus. Šīs atļaujas ļauj laboratorijai veikt testēšanu un izpēti medikamentiem un to izejmateriāliem, kam piemērota īpaša uzraudzība.

LEIDIMAS GAMINTI, APDOROTI IR PERDIRBTI PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS IR VAISTUS BEI LICENCIJA, LEIDŽIANTI LAIKYTI AR PATEIKTI Į RINKĄ 1 KATEGORIJOS NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKUS

Vyriausioji Farmacijos inspekcija 2016 m. atliko „J.S. Hamilton Poland“ laboratorijos patikrinimą. Jo dėka, laboratorija gavo leidimą gaminti, apdoroti ir perdirbti psichotropines medžiagas ir vaistus bei licenciją, leidžiančią laikyti ar pateikti į rinką 1 kategorijos narkotinių medžiagų pirmtakus. Šie patvirtinimai leidžia mums atlikti vaistų ir pradinių vaistinių medžiagų analizę bei mokslinius tyrimus su specialia priežiūra.

Amerikas Savienoto Valstu Pārtikas un Zāļu administrācijas (FDA) audits

2016. gada jūlijā J.S. Hamilton Poland laboratoriju medikamentu un to izejmateriālu testēšanas jomā auditēja Amerikas Savienoto Valstu Pārtikas un Zāļu administrācija. Audota rezultātā laboratorija saņēma pozitīvu novērtējumu no FDA, kuru uzskata par vienu prestižākajām, viedokli veidojošajām un prasīgākajām institūcijām farmācijas industrijā. J.S. Hamilton Poland laboratorija tuvākajā nākotnē sagaida oficiālu FDA autorizāciju (FDA forma 483). Tas apstiprinās mūsu laboratorijas augsto kompetenci un garantēs, ka J.S. Hamilton Poland laboratorija pilnībā atbilst GMP prasībām.