Sertifikāti

Piederība

Inspekcijas pakalpojumi

FOSFA (EĻĻU, EĻĻAS SĒKLU UN TAUKU ASOCIĀCIJU FEDERĀCIJA)

Eļļu, eļļas sēklu un tauku asociāciju federācija (FOSFA) ir profesionāla starptautiska līgumus izsniedzoša arbitrāžas iestāde ar 1113 biedriem 89 valstīs, kuras darbība ir saistīta ar eļļas, eļļas sēklu un tauku pasaules tirgu. FOSFA šobrīd ir vairāk kā 400 biedru – auditoru visā pasaulē. Galvenais mērķis biedru-auditoru tīklam ir visu iesaistīto pušu interesēs uzlabot un standartizēt kvalitātes līmeni un sniegtos pakalpojumus. J.S. Hamilton Poland ir FOSFA daļa no biedru-auditoru tīkla kopš..........

Redzēt vairāk

GAFTA (DRAUDU UN BARĪBAS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJA)

Gafta ir starptautiska tirdzniecības asociācij ar vairāk nekā 1500 biedriem 89 valstīs. Tās mērķis ir atbalstīt starptautisko tirdzniecību lauksaimniecības produkcijas un garšvielu nozarē un aizstāvēt savu biedru intereses starptautiskajā vidē. Auditoru organizācija ir iesaistīta inspekcijā, kura norīkota Pircēju un Pārdevēju vārdā un saskaņā ar Gafta līguma nosacījumiem. Reģistrētie Auditori veic graudu, barības, pākšaugu, rīsu un citu lauksaimniecības produktu, kas tiek tirgoti Gafta ietvaros, inspekcijas, verifikācijas, pārbaudes, kvalitātes un stāvokļa novērtējumus. J.S. Hamilton Poland ir Gafta biedrs – auditors kopš…

Laboratoriskā testēšana

FOSFA (EĻĻU, EĻĻAS SĒKLU UN TAUKU ASOCIĀCIJU FEDERĀCIJA)

FOSFA biedri starptautiskajā tirdzniecībā vienmēr ir paļāvušies uz vispasaules tīklu ar pilnībā neatkarīgiem biedriem – Analītiķiem, kas sniedz precīzus un mūsdienīgus līgumā paredzētus testēšanas sertifikātus tirdzniecībā nodotajiem eļļas, eļļas sēklu un tauku kravām, kā arī zemesriekstu sūtījumiem. Biedri – Analītiķi (Pilntiesīgi vai Asociēti) ir laboratorijas, kas nav tieši saistītas ar uzņēmumiem, kas nodarbojas ar tirdzniecību ar FOSFA precēm. J.S. Hamilton Poland ir FOSFA biedrs – Analītiķis kopš…

Redzēt vairāk

GAFTA (DRAUDU UN BARĪBAS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJA)

Laboratorijas, kas nodarbojas paraugu testēšanu un izsniedz graudu, dzīvnieku barības, pākšaugu un rīsu, kas tiek tirgoti atbilstoši Gafta līguma nosacījumiem, kvalitāti apliecinošus sertifikātus, var tikt apstiprinātas Analītiķu Reģistra sarakstā. Reģistrētas laboratorijas piekrīt sekot testēšanas metodēm, kas norādītas Gafta līguma nosacījumos nr. 130 “Testēšanas metodes”. J.S Hamilton Poland ir Gfta biedrs – analītiķis kopš…

Dalība citās organizācijās

POLIJAS KOSMĒTIKAS INDUSTRIJAS SAVIENĪBA

Laboratorija ir Polijas Kosmētikas Industrijas Savienības – nozares organizācija, kas sastāvā ir vairāk kā 120 kosmētikas nozarē strādājošu uzņēmumu – biedrs. Kopš tās dibināšanas 2002. gadā, Savienība aktīvi atbalsta uzņēmumus, kas darbojas skaistumkopšanas industrijā: kosmētikas līdzekļu ražotājus u izplatītājus, laboratorijas, pētījumu institūtus un apmācību centrus. Polijas Kosmētikas Industrijas Savienība aktīvi iesaistās darbā ar esošo likumdošanu, kā arī iniciē jaunu likumdošanas normu radīšanu. Savienība pārstāv kosmētikas kompānijas arī starptautiskā vidē, prezentējot Polijas kosmētikas sektoru starptautiskās diskusijās. Viens no galvenajiem asociācijas uzdevumiem ir būt vadošajai kosmētikas Darba grupai tādos atslēgas jautājumos, kā likumdošana, sastāvdaļas, apgalvojumi, standartizācija un daudzos citos. Darba grupas ir ekspertu grupas, kas apmainās ar viedokļiem reaģējot uz likumdošanas izmaiņām nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Darba grupu sasniegtie rezultāti ir vienota tehniskā un likumdošanas pozīcija tādējādi ļaujot veidot konsekvenci Polijas kosmētikas industrijā.

POLIJAS IEPAKOJUMA KAMERA

Polijas iepakojuma kamera tika izveidota 1984. gadā kā asociācija, kas apvieno iepakojuma nozares ražotājus un lietotājus. Tās galvenais uzdevums ir pārstāvēt iepakojuma materiālu ražotāju intereses. Kamera organizē tās biedru braucienus uz galvenajām starptautiskajām izstādēm, tādējādi popularizējot Polijas iepakojuma industriju. Asociācija organizē arī konferences un apmācības, kas veltītas tehnoloģiskajai izaugsmei, organizāciju vadībai un likumdošanas prasībām. Organizācija savu biedru vidū izplata arī labas uzņēmējdarbības kodu. Polijas Iepakojuma kamera pārstāv tās biedrus sadarbībās ar valdības un pašvaldību institūcijām nodot biedru viedokļus. Tā piedalās arī uzņēmējdarbību regulējošās likumdošanas izstrādē. Polijas iepakojuma kamera sadarbojas ar līdzīgām organizācijām arī citās valstīs, tādējādi atbalstot Polijas iepakojuma kompānijas ārzemju tirgos. Tā veido arī datubāzi ar tirdzniecības un sadarbības piedāvājumiem. Uzņēmuma dalība Polijas iepakojuma kamerā apliecina tā uzticamību kā darījumu partnerim.