Materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku

J.S. Hamilton Poland Laboratorija nodrošina visaptverošus pakalpojumus un akreditētu laboratorisko testēšanu izprotot Eiropas likumdošanu un strādājot saskaņā ar 2004. gada 27. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

 

Mūsu testēšanas piedāvājums populārākajiem iepakojuma materiāliem:

 

Plastmasas materiālu testēšana

 • organoleptiskā testēšana;
 • kopējā migrācija;
 • īpatnējā migrācija;
 • smagie metāli;
 • ierobežotas lietošanas vielu noteikšana, piemēram, ftalāti, bisfenols A un minerāleļļa;
 • gāzes caurlaidība;
 • mikrobioloģiskā tīrība.

 

Papīra un kartona materiālu testēšana

 • organoleptiskā testēšana;
 • kopējā migrācija;
 • smagie metāli;
 • testēšana saskaņā ar vadlīnijām, kas aprakstītas XXXVI BFR;
 • testēšana saskaņā ar Nozares vadlīnijām papīra un kartona materiālu atbilstības nodrošināšanai materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtika produktiem, 2012. gada 2. septembra izdevums;
 • ierobežotas lietošanas vielu noteikšana – minerāleļļa;
 • mikrobioloģiskās tīrība.

 

Metāla un sakausējumu materiālu testēšana

 • organoleptiskā testēšana;
 • testēšana saskaņā ar “Metāli un sakausējumi, kas tiek lietoti materiālos, kas paredzēti saskarei ar pārtiku. Praktiski norādījumi ražotājiem un uzraugošajām institūcijām ”Metals and alloys used in food contact materials and articles A practical guide for manufacturers and regulators” izdevējs: Eiropas Zāļu kvalitātes un veselības aprūpes direktorāts/ Pārtikas un farmakoloģisko produktu iepakojuma materiālu ekspertu komiteja, 1. Izdevums, 2013;
 • mikrobioloģiskā tīrība.

 

Gumijas un silikona materiālu testēšana

 • organoleptiskā testēšana;
 • kopējā migrācija;
 • smagie metāli;
 • mikrobioloģiskā tīrība.

 

Stikla un keramikas materiālu testēšana

 • kadmija un svina migrācija;
 • mikrobioloģiskā tīrība.