Pārtikas testēšanas nodaļa

Mikrobiloģiskās slodzes testēšana

Mikrobioloģiskās slodzes testēšana ir paredzēta, lai nodrošinātu informāciju par mikroorganismu uzvedību, kas mākslīgi ieviesti pārtikā un uzglabāti paredzamos transportēšanas, sadales un uzglabāšanas apstākļos, un atspoguļo paredzēto uzglabāšanas laiku. Savā laboratorijā mēs veicam mikrobioloģisko slodzes testu, lai novērtētu augšanas potenciālu (δ). Testēšanas mērķis ir pierādīt, ka ēšanai gatava pārtika atbilst pārtikas nekaitīguma kritērijiem, kas norādīti atlasītajam mikroorganismam, visā to derīguma termiņa laikā. Mūsu pētījumi ir vērsti uz ēšanai gatavas pārtikas ražotājiem, lai kontrolētu piesārņojumu ar mikroorganismiem un patogēnu augšanu līdz produkta derīguma termiņa beigām.

 

Derīguma termiņa testi jāveic šādos gadījumos:

  • jaunu produktu izveide vai produktu maiņa,
  • jaunu procesu izstrāde vai procesu maiņa,
  • jauna iepakojuma izveide,
  • būtiskas pārmaiņas sastāvdaļās vai esoša produkta iepakojumā,
  • ražošanas vietas vai ražošanas iekārtu maiņa,
  • iepriekš nav veikti derīguma termiņa testi.

 

Mikrobioloģiskās slodzes testēšana tiek veikta saskaņā ar EURL LM TEHNISKO VADLĪNIJU DOKUMENTA pamatnostādnēm uzglabāšanās pētījumu veikšanai Listeria monocytogenes noteikšanai ēšanai gatavos pārtikas produktos (2014. gada 3. – 6. jūnija versija) un NF V pārtikas izsekojamības un nekaitīguma standartiem 01-009 – Vadības un higiēnas vadlīnijas mikrobioloģisko augšanas testu veikšanai (2014. gada 2. maijs).

 

Mēs izmantojam tehnoloģijas katrā testēšanas posmā, attīstot slodzes testēšanas pētījumus noteiktiem produktiem un mikroorganismiem dažādos ražošanas grafikos un ražošanas apstākļos. Zināšanas par produkta pH, ūdens aktivitāti, temperatūru un uzglabāšanas laiku, pievienotajiem konservantiem un ierauga kultūru klātbūtni palīdz izveidot pareizu pētījuma konstrukciju. Slodzes testu rezultāti tiek izmantoti, lai produktus kvalificētu kā gatavus ēšanai, kur var būt iespējama testa organismu augšana, vai kā ēšanai gatavu pārtiku, kurā testa organismu augšana nenotiek tās derīguma laikā. Ja ir zināms sākotnējais piesārņojuma līmenis, mikroorganismu augšanas potenciāls ļauj novērtēt galīgo koncentrāciju identiskā pārtikā, identiskam celmam un vienādos uzglabāšanas nosacījumos. Augšanas potenciālu var izmantot arī, lai aprēķinātu sākotnējo koncentrāciju pārtikas produktos, kas ļaus ievērot noteikto limitu uzglabāšanas laika beigās.