Pārtikas testēšanas nodaļa

Pārtikas ražošanas procesu vides uzraudzība

Higiēnas auditi

Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem pārtikas ražotājam ir jākontrolē ne tikai izejvielas un gala produkti, bet arī viss ražošanas cikls. 2005. gada 15. novembra Komisijas Regula (EK) 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (ievērojot grozījumus) sniedz priekšstatu par tā sauktajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas attiecas gan uz pārtikas nekaitīgumu, gan higiēnas noteikumiem tās ražošanas procesā, ko ES valstīs regulē higiēnas pakete. Mikroorganismi, kas kolonizē ražošanas iekārtu virsmas, darbinieku rokas un apģērbu, it īpaši tie, kas veido bioloģiskās membrānas, nereti ir izejvielu, pusfabrikātu un gatavo ražojumu sekundārā piesārņojuma avots. Bioloģisko membrānu struktūru pārklāšanās kavē efektīvu dezinfekcijas līdzekļu darbību, kas parasti ir efektīva tikai uz augšējo slāņu mikroorganismiem. Nedrīkst izslēgt rezistentu celmu augšanu un attīstību, kas var veidoties viena un tā paša dezinfekcijas līdzekļa ilgstošas lietošanas rezultātā. Šādi apstākļi var novest pie ražošanas sekundārā piesārņojuma veidošanās.

 

Virsmu piesārņojuma līmenis ir arī svarīgs iekārtu mikrobioloģiskās tīrības rādītājs, kas informē par mazgāšanas un dezinfekcijas procesu pareizību.

 

Mūsu klientiem tiek piedāvāta palīdzība mikrobioloģiskā apdraudējuma avotu noteikšanā. Mūsu pakalpojumi ietver plašu tīrīšanas procesu pareizības un efektivitātes verifikācijas pakalpojumu klāstu, īpašu uzmanību pievēršot tīrīšanas un dezinfekcijas procesiem, izmantotajiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, vides mikrobioloģiskajai analīzei, izolēto mikroorganismu fenotipa īpašību noteikšanai un savstarpējās atkarības identificēšanai, bīstamības avotu atklāšanai un vides higiēnas rekomendācijām.