Pārtikas testēšanas nodaļa

Piegādātāju audits

Piegādātāju audits ir efektīva piegādātāju pārraudzība un pārvaldība, lai noteiktu iespējamos apdraudējumus. Šādu pārbaužu laikā tiek pārbaudīta klientu vēlmju izpildīšanas efektivitāte.

 

Piegādātāju auditu veic galvenokārt, lai:

  • kvalificētu jaunu piegādātāju,
  • cikliski novērtētu piegādātāju, lai pārbaudītu, vai piegādātājs atbilst klienta vēlmēm,
  • noteiktu pakalpojuma vai produkta kvalitātes pasliktināšanos, sūdzību skaita pieaugumu u.tml.

 

Mēs piedāvājam veikt auditu rajona ķēdēs, restorānu ķēdēs, lai pārbaudītu to atbilstību korporatīvajai politikai vai noteiktam pārtikas drošības standartam. Mēs piedāvājam veikt auditus arī sadales centros.

 

Priekšrocības, ja auditu veic neatkarīgs uzņēmums:

  • objektīvs piegādātāja novērtējums,
  • trūkumu novērtēšana, nosakot jomas, kas jāuzlabo,
  • kvalitātes un tiesisko standartu atbilstības apstiprinājums,
  • neatkarība un efektivitāte,
  • samazināts uzņēmuma darbinieku ieguldītais laiks un pūles,
  • piegādātāja pārvaldības sistēmas uzlabošana.

 

Kvalificēti un pieredzējuši auditori piedāvā veikt auditu atbilstoši klienta vajadzībām un prasībām.