Pārtikas testēšanas nodaļa

Sensorā analīze

Sensorā analīze ieņem īpašu vietu pārtikas testēšanā. Ņemot vērā tās raksturu, tā sniedz informāciju par produktu, ko nav iespējams iegūt ar citām testēšanas metodēm. Nepieciešamība iegūt un izmantot šo informāciju produktu izveidē, kontrolē un optimizēšanā ir pakāpeniski radījusi sistemātisku intereses par sensoro testēšanu pieaugumu. Tas ir veicinājis šāda veida analīzes attīstību un stiprinājis tās pozīciju starp laboratorijas pamatpakalpojumiem. Uzticot sensoro analīzi pieredzējušiem ekspertiem, ir būtiski iegūtu ticamu un noderīgu informāciju. J.S. Hamilton Poland laboratorija jau vairākus gadus kontrolētos apstākļos veic standartizētu sensoro testēšanu. Tas ir iespējams pateicoties modernai laboratorijai, kas atbilst nepieciešamajiem standartiem. Labi apmācītu un nepārtraukti uzraudzītu ekspertu komanda veic pētījumus, izmantojot standartizētas metodes un laboratorijā izstrādātas testēšanas procedūras. Papildu sensorajām pamatanalīzes metodēm, laboratorija izmanto jaunas metodikas koncepcijas, kas ieviestas, lai paaugstinātu lietderību un nodrošinātu pilnīgākas informācijas ieguvi, kas nepieciešama, lai pieņemtu pareizus tehnoloģiskus vai biznesa lēmumus.