Pārtikas testēšanas nodaļa

Uztura bagātinātāju testēšana

Uztura bagātinātāji ir koncentrēti uzturvielu vai citu vielu avoti ar uzturvērtības vai fizioloģisku efektu. Tā kā tie ir dozētā formā, piemēram, tabletēs vai kapsulās, un to nolūks ir papildināt un bagātināt normālu diētu, tad uztura bagātinātāji tiek uztverti kā starpposms starp pārtiku un medikamentiem.

Ražotājiem un izplatītājiem ir pienākums izpildīt drošības kritēriju un standartus, kas nosaka maksimāli pieļaujamo līmeni dažādu pārtikas piesārņojumu un piedevu koncentrācijai pārtikas produktos, uzturvērtības marķēšanu un pieļaujamās veselīguma norādes.

Uztura bagātinātāju testēšana pieprasa īpašu pieredzi un uzraudzību, tādēļ mēs piedāvājam visaptverošu uztura bagātinātāju testēšanas klāstu.

 

Šāda komplicēta testēšana jāveic augsti kvalificētā un akreditētā laboratorijā atbilstības novērtēšanas sfērā, kas veic testēšanas pakalpojumus saskaņā ar normām, standartiem un testēšanas protokoliem un izmanto mūsdienīgu testēšanas aprīkojumu.

 

Mūsu testēšanas piedāvājums kvalitātes kontrolei:

 • Mikrobioloģiskā testēšana;
 • Smagie metāli;
 • Pesticīdu atliekas;
 • Mikotoksīni
 • Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži;
 • Dioksīni, furāni un dioksīniem līdzīgie PCBs un ne dioksīniem līdzīgie PCBs;
 • Piedevas (saldinātāji, konservanti, krāsvielas un citi);
 • Konservanta efektivitātes testi;
 • Alergēnu klātbūtne un saturs;
 • pH;
 • mikroelementi un makroelementi: Ca, Na, K, Mg, Fe un citi;
 • Aminoskābju profils;
 • Taukskābju profils: piesātinātās taukskābes (SAFA), mononepiesātinātās taukskābes (MUFA), polinepiesātinātās taukskābes (PUFA), trans taukskābes, omega3 un omega-6 taukskābes;
 • Steroli, tajā skaitā holesterīns;
 • Vitamīni;
 • Daļēja uzturvērtības noteikšanas pakete (olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki un enerģētiskā vērtība);
 • Pilna uzturvērtības noteikšanas pakete (olbaltumvielas, ogļhidrāti, cukuri, tauki, taukskābju profils, sāls un citi parametri);

 

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO)

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) ir organiski savienojumi, kas satur benzola gredzenus, piemēram:

 • naftalīns
 • fluorantēns
 • antracēns
 • benzo(b)fluorantēns
 • benzo(a)pirēns
 • benzo(k)fluorantēns

 

PAO maksimālie daudzumi tika noteikti Komisijas Regulā (ES) 2015/1933. Jaunās prasības ir piemērojamas no 2016. gada 1. aprīļa. Komisijas Regulā (ES) 2015/1933 ir noteikti benzo(a)pirēna maksimālie daudzumi un benzo(a)pirēna, benzo[a]antracēna, benzo(b)fluorantēna un krizēna kopējais daudzums uztura bagātinātājos, kas satur augu valsts sastāvdaļas vai to preparātus. Uztura bagātinātāji, kas satur propolisu, peru pieniņu, spirulīnu vai to preparātus.

 

Benzo(a)pirēna maksimālais daudzums pārtikas produktos ir 10,0 μg/kg, un iepriekš minēto analizējamo vielu kopējais maksimāli pieļaujamais daudzums ir 50,0 μg/kg. PAO testi nodrošina patērētāju drošību, jo produktiem ir jāatbilst drošības prasībām.

 

Pārtikas marķēšana

Sakarā ar pastāvīgajām izmaiņām un nepieciešamību tām pielāgoties, mūsdienu patērētājs sagaida pareizu un visaptverošu informāciju, kas palīdzēs izdarīt apzinātu izvēli arī attiecībā uz uztura bagātinātājiem.

 

Jautājums par patērētāju informēšanu par pārtikas uzturvērtību tiek reglamentēts saskaņā ar likuma normām – 2011. gada 25. oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par informācijas sniegšanu patērētājiem par pārtiku, papildinot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006 un atceļot Komisijas Direktīvu 87/250/EEC, Padomes Direktīvu 90/496/EEC, Komisijas Direktīvu 1999/10/EC, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/13/EC, Komisijas Direktīvas 2002/67/EC un 2008/5/EC un Komisijas Regulu (EK) Nr. 608/2004. Pareizam pārtikas marķējumam, kas atbilst pārtikas likumdošanas principiem un prasībām, ir svarīga nozīme, lai nodrošinātu tirgū nonākušās pārtikas drošību. Uztura bagātinātājos ietilpstošo vitamīnu, minerālvielu un citu vielu saturs ar to uzturvērtību vai fizioloģisko ietekmi skaitliskā izteiksmē ir norādīts uz marķējuma. Vitamīnu un minerālvielu daudzuma norādīšanai izmantotās vienības reglamentē 2007. gada 9. oktobra Veselības ministrijas noteikumi par uztura bagātinātāju sastāvu un marķējumu 1. pielikums. Vitamīnu, minerālvielu un citu vielu deklarētais saturs ar to uzturvērtību vai fizioloģisko ietekmi, kas norādīts uz marķējuma, ir norādīts ražotāja ieteiktajā dienas devā. Informācija par vitamīniem un minerālvielām jānorāda arī kā procenti no ieteicamās dienas devas atbilstoši references vērtībām, kas noteiktas iepriekš minētās Regulas 3.pielikumā, nosakot references vērtības uztura bagātinātāju marķējumam.

 

Jāatzīmē, ka uzturvērtības marķējums uztura bagātinātājiem nav obligāts. Tomēr uztura bagātinātāju brīvprātīgas uzturvielu marķēšanas gadījumā uzturvielu deklarēšana jāpielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 prasībām par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (…). Ja ražotājs nolemj norādīt produkta uzturvērtību uz marķējuma, viņam jāseko likumdošanas vadlīnijām. Marķējumā jāsniedz informācija par enerģētisko vērtību un tauku, piesātināto taukskābju, ogļhidrātu, cukuru, olbaltumvielu un sāls saturu. Ja ražošanas procesā netika pievienots sāls vai sāli saturošas sastāvdaļas, ražotājs var uzturvērtības sarakstā pievienot informāciju, ka sāls saturu rada vienīgi produkta sastāvā dabiski ietilpstošais nātrijs.

 

Ja vieta atļauj, uzturvērtības informācija jāsniedz tabulas formā un īpašā kārtībā. Ja vietas nav, paziņojumu sniedz lineārā formā. Brīvprātīgi sniegtā informācija treknrakstā – lai to izceltu:

 

 • Enerģētiskā vērtība
 • Tauki, no kuriem:
  • piesātinātās taukskābes
  • mononepiesātinātās taukskābes
  • polinepiesātinātās taukskābes
 • Ogļhidrāti, no kuriem:
  • cukuri
  • polioli
  • ciete
 • Šķiedrvielas
 • Olbaltumvielas
 • Sāls
 • Vitamīni un minerālvielas

 

Prasība, ka obligātais paziņojums par uzturvērtību ir sniegts gramos un attiecas uz 100 g vai 100 ml lielu daudzumu un, ja nepieciešams, ļauj sniegt papildu norādes attiecībā uz vienu porciju vai atsevišķu porciju – paziņojumu par uzturvērtību vienā porcijā vai patēriņa vienībā.

Neraugoties uz faktu, ka uztura bagātinātājiem paziņojums par uzturvērtību ir brīvprātīgs, šādos gadījumos uztura bagātinātāja ražotājam jāpiemērojas reglamentējošie noteikumi.