Rotaļlietu un bērnu produktu ķīmiskā testēšana

J.S. Hamilton Poland Sp.z o.o. laboratorija piedāvā plašu bērnu un zīdaiņu rotaļlietu un produktu testu klāstu. Mēs veicam akreditētus rotaļlietu drošuma testus, lai apliecinātu to atbilstību prasībām, kas noteiktas ar Direktīvu 2009/48/EK (Rotaļlietu drošuma direktīva) saskaņotajos standartos un tālāk minētajos citu veidu standartos.

Rotaļlietu drošums

PN-EN 71-3+A1
3. daļa: Noteiktu elementu migrācija
Alumīnijs, antimons, arsēns, bārijs, bors, kadmijs, trīsvērtīgais hroms, sešvērtīgais hroms, kobalts, varš, svins, mangāns, dzīvsudrabs, niķelis, selēns, stroncijs, alva, organiskās alvas migrācija uz mākslīgo kuņģa skābi, cinks

PN-EN 71-8:2012
8. daļa: Aktīvās atpūtas rotaļlietas lietošanai mājās

PN-EN 71-9, -10 un -11
9., 10., 11. daļa: Organiskie ķīmiskie savienojumi, tostarp:

liesmas slāpētāji, krāsvielas, pirmējie aromātiskie amīni, monomēri, šķīdinātāju migrācija, šķīdinātāju ieelpošana, koksnes konservanti, konservanti, plastifikatori

Bīstamo vielu noteikšana

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
Ftalāti, pirmējie aromātiskie amīni, azokrāsas, policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAH)

RoHS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS)

Dzīvsudraba, svina, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibrombifenilu (PBB) un polibromdifenilēteru (PBDE) saturs

Sazināties ar mums

Kontaktinformācija

J.S. Hamilton Baltic SIA

Adrese:
Mazā Rencēnu iela 12 Rīga, LV-1073, LATVIJA

Tālr.: 
+371 66103389
+371 27087073

E-pasts:
riga@jsh-group.com

Darba laiks: 
P. O. T. C. Pk. 8:30 – 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās – paraugu nodošana pēc iepriekšējas vienošanās

Kādu testu vēlaties veikt?

Uzņēmuma nosaukums

E-pasta adrese

Kontakttālrunis

Jūsu ziņojums