Pārtikas produktu iepakojumu testēšana

J.S. Hamilton ir:

 • Centrāleiropas un Austrumeiropas vadošā laboratorija pārtikas produktu iepakojuma, kosmētikas un farmaceitisko produktu testēšanas jomā;
 • Neatkarīgs pētniecības centrs, kas piedāvā zināšanas un pieredzi, kā arī daudz dažādu analītisko metožu;
 • Uzticams partneris pārtikas, iepakojuma, plastmasas pārstrādes un papīra nozarei;
 • Ekspertu komanda, kas var objektīvi novērtēt produktu kvalitāti, atbilstību un drošumu.

Mēs palīdzam savu partneru uzņēmumiem augt un attīstīties un apliecinām viņu uzticamību, atbildīgumu un novatoriskumu.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ir laboratorija, kas nodrošina visaptverošus konsultāciju pakalpojumus apvienojumā ar daudziem dažādiem analītiskajiem pētījumiem. Mūsu ekspertu komanda nodrošina neatkarīgus produktu kvalitātes novērtējumus.  Centrālā laboratorija Gdiņā un specializēto vietējo laboratoriju tīkls kopš 1949. gada piedāvā plašu un akreditētu fizikāli ķīmisko, mikrobioloģisko un sensoro analīžu klāstu.

J.S. Hamilton eksperti iesaka atbilstošu un optimālu testēšanas plāna struktūru, kas nodrošina atbilstību attiecīgajiem valsts un Eiropas drošuma noteikumiem, kā arī specifiskajām klientu, organizāciju un mazumtirgotāju prasībām.

Mēs piedāvājam:

Konsultāciju pakalpojumus:

 • dokumentu izskatīšanu un pārbaudi;
 • optimālu testēšanas plānu izveidi atbilstības novērtēšanas vajadzībām;
 • atbilstības novērtēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 10/2011, Šveices rīkojumu, BfR rekomendācijām un attiecīgajām nozares vadlīnijām (EuPIA, CEPI, FCA, FEICA, EFSA, ILSI);
 • toksikoloģiskā riska novērtējumus, kuros izmantota, piemēram, toksicitātes sliekšņa koncepcijas metode;
 • atbilstības deklarāciju (DoC) projekta sagatavošanu galīgajiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku.

Mēs piedāvājam testēt plastmasu, kas paredzēta saskarei ar pārtiku, kosmētikas un farmācijas produktiem, piemēram, šādus testus:

 • kopējā un īpatnējā migrācija visos pārtikas aizstājējos – ūdenī, A, B, C, D1, D2, E un D2 alternatīvās (izooktāns un 95 % etanols);

Šādu elementu īpatnējā migrācija:

 • pirmējie aromātiskie amīni (PAA) un II pielikuma metāli (Ni, Al, Ba, Co, Cu, FE, Li, Mn, Zn);
 • plastifikatori, antioksidanti, monomēri un citas piedevas atbilstoši Regulas (ES) Nr. 10/2011 I pielikumam un Šveices rīkojumam;
 • minerāleļļas (MOSH/POSH un MOAH);
 • bisfenols A un epoksīdsveķu atvasinājumi BADGE, BFDGE un NOGE pārklātos materiālos, plastmasā un līmvielās;
 • NIAS (netīši pievienotās vielas) pārbaude ar gāzu hromatogrāfu-masspektrometru, 10 ppb metode (arī granulām);
 • izocianātu saturs un migrācija (lamināts ar līmvielām, apdrukāti materiāli);
 • tipogrāfijas krāsu nejaušās pārneses efekts un UV iniciatoru, akrilātu, BHT, PAA u. c. īpatnējā migrācija;
 • šķīdinātāju atlieku saturs un īpatnējā migrācija;
 • sensorā analīze saskaņā ar DIN 10955, EN 1230-1/-2;
 • krāsnoturības tests saskaņā ar EN 646, DIN 53160-1/-2;
 • gāzu pārejas ātrums: skābeklis (OTR), ūdens (VWTR), CO2, N2;
 • smago metālu testi saskaņā ar Direktīvu 94/62/EK (Cd, Hg, Pb, Cr (VI)).

Papīra un kartona, kā ar pārtiku saskarē esoša materiāla, testēšana:

 • gramāžas, mitruma satura noteikšana;
 • sausā viela ūdens ekstraktā;
 • smagie metāli;
 • formaldehīds, pentahlorfenols (PCP), glioksāls, antrahinons;
 • pirmējie aromātiskie amīni;
 • polihlorbifenili (PHB);
 • bisfenols A un aromātiskie ketoni, ftalāti;
 • policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAH);
 • minerāleļļu (MOSH un MOAH) saturs un īpatnējā migrācija;
 • antimikrobiālo sastāvdaļu pārnese;
 • balinātatināta papīra un kartona izturības noteikšana, EN 648;
 • krāsnoturība, EN 646;
 • tipogrāfijas krāsu sastāvdaļu īpatnējā migrācija;
 • ekstrakcijas testi saskaņā ar FDA noteikumiem;
 • testi saskaņā ar Rotaļlietu direktīvu (EN 71 standarti) un Direktīvu par bīstamu vielu aizliegšanu (RoHS).

Metāla jonu īpatnējās izdalīšanās testēšana, pamatojoties uz Eiropas Padomes dalībvalstu pieņemtajiem dokumentiem – ceļvedi “Metāli un sakausējumi, ko izmanto materiālos un izstrādājumos, kuri ir saskarē ar pārtiku: praktisks ceļvedis ražotājiem un regulējošajām iestādēm” (“Metals and alloys used in food contact materials and articles, A practical guide for manufacturers and regulators”) un Rezolūciju CM/Res(2013)9 par metāliem un sakausējumiem, ko izmanto materiālos un izstrādājumos, kuri ir saskarē ar pārtiku.

Poliolefīnu, PVC, PET, gumijas testēšana saskaņā ar labas ražošanas prakses standartu, piemēram, šādi testi:

 • šķīduma izskats, absorbcija;
 • skābums/sārmainība;
 • reducējošās vielas;
 • ekstrahējams Al, Ti, Zn; ekstrahējami smagie metāli;
 • sulfātpelni; plastmasas piedevas, fenoliskie un nefenoliskie antioksidanti, amīdi un stearāti;
 • caurlaidība
 • Tā svina (Pb) un kadmija (Cd) daudzuma noteikšana, kas pāriet (izdalās) no keramikas izstrādājumiem, kuri gatavā formā ir paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, saskaņā ar Komisijas 2005. gada 29. aprīļa Direktīvu 2005/31/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 84/500/EEK.
 • Stikls: tā svina un kadmija daudzuma noteikšana, kas izdalās no silikāta virsmām, izņemot keramikas traukus.

NIAS (netīši pievienoto vielu) pārbaude ar gāzu hromatogrāfu-masspektrometru.

REACH vielas patēriņa precēs, rotaļlietās, pārstrādātos materiālos:

 • smagie metāli;
 • ftalāti;
 • policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAH);
 • īsās ķēdes hlorētie parafīni (SCCP);
 • bisfenols A (BPA);
 • testēšana saskaņā ar rotaļlietu drošuma standartu EN 71 sēriju;
 • vielu testēšana saskaņā ar RoHs direktīvu;
 • testēšana saskaņā ar īpašām jūsu klientu un mazumtirgotāju prasībām un specifikācijām.

Mūsu konsultāciju pakalpojumi ietver šādus pakalpojumus:

 • dokumentu izskatīšanu un pārbaudi;
 • optimālu testēšanas plānu izveidi atbilstības novērtēšanas vajadzībām;
 • atbilstības novērtēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 10/2011, Šveices rīkojumu, BfR rekomendācijām un attiecīgajām nozares vadlīnijām (EuPIA, CEPI, FCA, FEICA, EFSA, ILSI);
 • toksikoloģiskā riska novērtējumus, kuros izmantota, piemēram, toksicitātes sliekšņa koncepcijas metode;
 • atbilstības deklarāciju (DoC) projekta sagatavošanu galīgajiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku.

Sazināties ar mums

Kontaktinformācija

J.S. Hamilton Baltic SIA

Adrese:
Mazā Rencēnu iela 12 Rīga, LV-1073, LATVIJA

Tālr.: 
+371 66103389
+371 27087073

E-pasts:
riga@jsh-group.com

Darba laiks: 
P. O. T. C. Pk. 8:30 – 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās – paraugu nodošana pēc iepriekšējas vienošanās

Kādu testu vēlaties veikt?

Uzņēmuma nosaukums

E-pasta adrese

Kontakttālrunis

Jūsu ziņojums