Sertifikācija un Akreditācija

Sertifikācija un Akreditācija

J.S. Hamilton Baltic laboratorija tika izveidota 2015. gadā un 2015. gada decembrī ieguva akreditāciju ūdens, pārtikas un barības mikrobioloģiskās testēšanas sfērā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005. Katru gadu laboratorija ir paplašinājusi akreditēto metožu klāstu atbilstoši klientu pieprasījumam. 2018. gadā J.S. Hamilton Baltic laboratorija papildināja savu testēšanas metožu klāstu ar molekulārbioloģisko testēšanu, savukārt 2019. gadā laboratorija ir veiksmīgi pārgājusi uz jauno LVS EN ISO/IEC 17025:2017 akreditācijas standartu.

J.S. HAMILTON BALTIC testēšanas laboratorija – LATAK akreditācija saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartu (akreditācijas apliecības numurs. LATAK-T-544)

J.S. Hamilton Baltic testēšanas laboratorija ir akreditēta Latvijas akreditācijas birojā (LATAK) saskaņa ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartu (akreditācijas apliecības numurs T-544)

J.S. Hamilton Baltic laboratorija tika izveidota 2015. gadā un 2015. gada decembrī ieguva akreditāciju ūdens, pārtikas un barības mikrobioloģiskās testēšanas sfērā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005. Katru gadu laboratorija ir paplašinājusi akreditēto metožu klāstu atbilstoši klientu pieprasījumam. 2018. gadā J.S. Hamilton Baltic laboratorija papildināja savu testēšanas metožu klāstu ar molekulārbioloģisko testēšanu, savukārt 2019. gadā laboratorija ir veiksmīgi pārgājusi uz jauno LVS EN ISO/IEC 17025:2017 akreditācijas standartu. Ar laboratorijas akreditācijas sfēru iespējams iepazīties gan laboratorijā pēc klienta pieprasījuma, gan LATAK tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv

J.S. Hamilton Poland Testēšanas laboratorija – PCA akreditācija saskaņā ar PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 standartu, akreditācijas apliecības numurs – AB 079

Pirmo akreditāciju J.S. Hamilton Poland laboratorijai 1996. gadā izdeva Polijas Testēšanas un Sertifikācijas centrs pārtikas, degvielas un mēslojuma testēšanas sfērā. Šī akreditācija apstiprināja to, ka laboratorijas kompetence un vadības sistēma izpildīja kvalitātes nodrošināšanas sistēmas prasības. Vēlāk tā tika aizstāta ar PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 standartam atbilstošu akreditāciju, kuru bija izdevis Polijas Akreditācijas Centrs (PCA). Laika posmā no 1998 līdz 2005. gadam laboratorija bija akreditēta arī Comité Français d’Accréditation COFRAC atbilstoši Francijas standartam. Sākumā atbilstoši ISO/IEC 25, PN-EN 45001 standartam un 1002 COFRAC dokumentam un vēlāk atbilstoši to NF EN ISO/IEC 17025:2005 standartam. Šī akreditācija tika pārtraukta kad Polija 2005. gadā pievienojās Eiropas Savienībai un PCA akreditācija tika atzīta starptautiski.

J.S. Hamilton Poland Testēšanas laboratorija reģistrēta GMP+, reģistrācijas numurs: GMP 050186

2019. gada martā J.S. Hamilton Poland laboratorija izpildīja prasības un nosacījumus, lai veiktu laboratorisko testēšanu, kas saistīta ar barības nekaitīguma nodrošināšanu saskaņā ar vadlīnijām GMP + B11 un GMP + BA 11. Mūsu laboratoriju pozitīvi novērtēja un apstiprināja GMP +, J.S. Hamilton Poland laboratorija ir ievadīta apstiprināto laboratoriju datu bāzē (GMP 050186). Reģistrācijas jomā ietilpst: aflatoksīns B1, dioksīni, PCBs, smagie metāli, fluors un pesticīdi.

J.S. HAMILTON ROMANIA testēšanas laboratorija – RENAR akreditācija saskaņā ar SR EN ISO/CEI 17025:2005 standartu (Akreditācijas apliecības numurs LI 1081)

Pirmā J.S. Hamilton mikrobioloģijas laboratorija Rumānijā 2014. gada decembrī saņēma sanitāri – veterināro atļauju. Laboratorijas testēšanas profils iekļauj dzīvnieku izcelsmes un ne-dzīvnieku izcelsmes produktu, barības un dzeramā ūdens testēšanu. 2015. gad 23. decembrī laboratorija akreditēta Akreditācijas Asociācijā – RENAR atbilstoši standartam SR EN ISO/CEI 17025:2005

J.S. HAMILTON HUNGARIA testēšanas laboratorija - NAH akreditācija saskaņā ar MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 standartu (nr. NAH-1-1801/2016)

J.S. Hamilton Hungaria 2016.gada 16. novembrī saņēma akreditāciju apliecību nr. NAH-1-1801/2016 Nacionālajā Akreditācijas iestādē (NAH) Nacionālais Pārtikas drošuma birojs ir 2016. gada 27. jūnijā licencējis mikrobioloģijas laboratoriju ar licenci nr. 131/2016/Lab/NÉBIH

J.S. HAMILTON CROATIA testēšanas laboratorija - HAA akreditācija saskaņā ar HRN EN-ISO/IEC 17025:2005 standartu (Akreditācijas apliecības nr. 1431)

J.S. Hamilton Croatia (iepriekš LABOSANO) savu pirmo akreditācijas sertifikātu ieguva 2013. gada septembrī. Pēc veiksmīgas apvienošanās ar J.S. Hamilton grupu, akreditācija ir pārnesta uz jauno uzņēmuma nosaukumu J.S. Hamilton Croatia. Laboratorija piedāvā mikrobioloģisko un ķīmisko pārtikas, barības, vides paraugu un kosmētikas testēšanu. J.S. HAMILTON CROATIA laboratorija ir Horvātijas Veterinārā dienesta oficiāli atzīta pārtikas testēšanas laboratorija

LABAS RAŽOŠANAS PRAKSES (GMP) SERTIFIKĀTS FARMACEITISKO PRODUKTU, KAS PAREDZĒTI CILVĒKU UN DZĪVNIEKU LIETOŠANAI, ĶĪMISKAJAI UN FIZIKĀLAJAI TESTĒŠANAI

J.S. Hamilton Poland laboratorijai kā profesionālam analītisko pakalpojumu sniedzējam farmācijas industrijai, ir visi nepieciešamie sertifikāti un atļaujas, tostarp arī Polijas Galvenā Farmaceitiskā inspektorāta izsniegts GMP sertifikāts. Šis sertifikāts apstiprina, ka laboratorijā ir ieveistas un tiek īstenotas Labas Ražošanas Prakses vadlīnijas, kā arī to, ka laboratorijas vadības sistēma ir atbilstoša GMP prasībām.

POLIJAS GALVENĀ FARMACEITISKĀ INSPEKTORĀTA ISNIEGTA ATĻAUJA MEDIKAMENTU RAŽOŠANAI ĶĪMISKĀS UN FIZIKĀLĀS TESTĒŠANAS SFĒRĀ

J.S. Hamilton Poland laboratorija 2006. gadā ir saņēmusi Polijas Galvenā Farmaceitiskā inspektorāta atļauju medikamentu ražošanā fizikālās un ķīmiskās testēšanas sfērā. Šī atļauja apstiprina to, ka laboratorijas kompetence un tās zinātniskais un pētniecības potenciāls atbilst visiem nosacījumiem kā ārējai kvalitātes kontroles laboratorijai, kas sniedz analītiskos pakalpojumus farmācijas industrijai.

ATĻAUJA RAŽOT, APSTRĀDĀT UN ATKĀRTOTI PĀRSTRĀDĀT PSIHOTROPĀS VIELAS UN MEDIKAMETUS UN LICENCE, KAS ĻAUJ UZGLABĀT UN LAIST TIRGŪ 1. KATEGORIJAS NARKOTISKO VIELU PREKURSORUS.

2016. gadā J.S. Hamilton Poland laboratorija Polijas Galvenajā Farmaceitiskajā inspektorātā saņēma atļauju ražot, apstrādāt un atkārtoti pārstrādāt psihotropas vielas un licenci uzglabāt un laist tirgū 1. kategorijas narkotisko vielu prekursorus. Šīs atļaujas ļauj laboratorijai veikt testēšanu un izpēti medikamentiem un to izejmateriāliem, kam piemērota īpaša uzraudzība.

Amerikas Savienoto Valstu Pārtikas un Zāļu administrācijas (FDA) audits

2016. gada jūlijā J.S. Hamilton Poland laboratoriju medikamentu un to izejmateriālu testēšanas jomā auditēja Amerikas Savienoto Valstu Pārtikas un Zāļu administrācija. Audota rezultātā laboratorija saņēma pozitīvu novērtējumu no FDA, kuru uzskata par vienu no prestižākajām, viedokli veidojošajām un prasīgākajām institūcijām farmācijas industrijā. J.S. Hamilton Poland laboratorija ir saņēmusi FDA autorizāciju  bez neatbilstībām (FDA forma 483). Tas apstiprina laboratorijas augsto kompetenci un garantē, ka J.S. Hamilton Poland laboratorija pilnībā atbilst GMP prasībām.

Sazināties ar mums

Kontaktinformācija

J.S. Hamilton Baltic SIA

Adrese:
Mazā Rencēnu iela 12 Rīga, LV-1073, LATVIJA

Tālr.: 
+371 66103389
+371 27087073

E-pasts:
riga@jsh-group.com

Darba laiks: 
P. O. T. C. Pk. 8:30 – 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās – paraugu nodošana pēc iepriekšējas vienošanās

Kādu testu vēlaties veikt?

Uzņēmuma nosaukums

E-pasta adrese

Kontakttālrunis

Jūsu ziņojums