Derīguma termiņa noteikšana

Mikrobioloģiskās slodzes testēšana “Challange test” ir izstrādāta, lai sniegtu informāciju par produktā tīši inokulētu patogēno mikroorganismu spēju izdzīvot un vairoties produkta derīguma termiņa laikā. Šo testēšanas metodi var izmantot gan izejvielām, gan starprpoduktiem, pusfabrikātiem un gatviem produktiem atbilstoši riska novērtējumam.

Inokulēto mikroorganismu koncentrācija un augšanas ātrums simulē produkta paredzēto glabāšanas laiku un sniedz profesionālu garantiju produkta drošībai visā produkta derīguma termiņa laikā. J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. Laboratorija nodrošina mikrobioloģiskās slodzes testēšanu, lai novērtētu augšanas potenciālu (δ). Pētījuma mērķis ir nodrošināt, lai ēšanai gatava pārtika visā tās glabāšanas laikā atbilstu drošuma kritērijiem, kas noteikti izvēlētajam mikroorganismam.

Mikrobioloģiskās slodzes testēšana “Challange test” tiek veikta saskaņā ar:

  • EURL LM TEHNISKO VADLĪNIJU DOKUMENTS, lai veiktu derīguma termiņa pētījumus par Listeria monocytogenes lietošanai gatavos pārtikas produktos 3. versija-2014. gada 6. jūnijs-2019. gada 21. februāra 1. grozījums
  • PN-EN ISO 20976-1: 2019-05 Pārtikas aprites mikrobioloģija – Prasības un vadlīnijas pārtikas un barības produktu pārbaudēm.

Mikrobioloģiskās slodzes testēšana “Challange test” ir aktuāla pārtikas produktu ražotājiem, kas ražo ēšanai gatavus produktus. Testēšanas laikā tiek veikta ne tikai Listeria monocytogenes augšanas potenciāla (δ) noteikšana, bet arī produkta mikrofloras un tās izmaiņu un produkta fizikāli-ķīmisko īpašību (pH, ūdens aktivitātes) izmaiņu noteikšana derīguma termiņa laikā.

Lai izveidotu Jūs produktam atbilstošu derīguma termiņa testēšanas programmu, sazinieties ar mūsu speciālistiem!

Produktu derīguma termiņu testēšana paātrinātos apstākļos – paātrinātās novecošanās testi, kas veikti pastiprinot izvēlētus ārējos faktorus, visbiežāk paaugstinot temperatūru un/vai mitrumu, vai izmantojot UV apstarošanu. Paātrinātās pārbaudes ļauj ātri novērtēt produkta derīguma termiņu, bet mākslīgo apstākļu dēļ ir nepieciešams veikt apstiprināšanu standarta apstākļos, lai pārliecinātos par produktu kvalitāti un drošību faktiskā glabāšanas laika beigās. Paātrināto uzglabāšanas testu veikšana, lai noteiktu izturību, nav viegla. Visos posmos no projekta izstrādes un pētījumu veikšanas līdz gala rezultātu kopsavilkumam nepieciešama cieša sadarbība starp laboratoriju un ražotāju. Paātrinātā derīguma termiņa testēšana piemērota tikai produktiem, kas uzglabājami istabas temperatūrā un kuru derīguma termiņš ir vismaz 1 gads.

Lai izveidotu Jūs produktam atbilstošu derīguma termiņa testēšanas programmu, sazinieties ar mūsu speciālistiem!

Produkta derīguma termiņa testēšana, kā laikā produktus uzglabā noteikto uzglabāšanas laiku atbilstoši specifikācijām vai standartiem (temperatūra, relatīvais mitrums, apgaismojums). J.S. Hamilton Baltic saviem klientiem piedāvā produktu uzglabāšanu istabas temperatūrā (23±2°C), ledusskapja temperatūrās (2±2°C un 4±2°C) un saldētavas temperatūrā (-18±2°C). Iespējams vienoties arī par citām produktu uzglabāšanas temperatūrām.

Lai izveidotu Jūs produktam atbilstošu derīguma termiņa testēšanas programmu, sazinieties ar mūsu speciālistiem!

Sazināties ar mums

Kontaktinformācija

J.S. Hamilton Baltic SIA

Adrese:
Mazā Rencēnu iela 12 Rīga, LV-1073, LATVIJA

Tālr.: 
+371 66103389
+371 27087073

E-pasts:
riga@jsh-group.com

Darba laiks: 
P. O. T. C. Pk. 8:30 – 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās – paraugu nodošana pēc iepriekšējas vienošanās

Kādu testu vēlaties veikt?

Uzņēmuma nosaukums

E-pasta adrese

Kontakttālrunis

Jūsu ziņojums